Finanse i Księgowość

RAKSSQL umożliwia prowadzenie wszystkich typów księgowości:

W tej sekcji oferujemy do wyboru trzy ścieżki nauki, osobną dla każdego rodzaju prowadzonej księgowości. Część zagadnień powtarza się w każdej opcji, a część jest właściwa tylko dla danego sposobu prowadzenia księgowości. Po zapoznaniu się z ćwiczeniami z tego rozdziału użytkownik powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania podstawowych operacji księgowych.