Część deklaracyjna oraz część ewidencyjna JPK V7

Pliki JPK V7 można generować w rozliczeniu miesięcznym bądź kwartalnym.

Rozliczenie miesięczne:

Aby dodać część deklaracyjną pliku JPK V7 należy przejść do sekcji Księgowość –> Deklaracje.

Po lewej stronie w „Kategoriach deklaracji” w sekcji „Część deklaracyjna JPK” podświetlamy „Deklaracja miesięczna”, w prawym dolnym rogu klikamy „Dodaj” wskazujemy odpowiednią datę deklaracji zatwierdzamy, otworzy się podgląd deklaracji – po weryfikacji danych – zatwierdzamy.
(Części deklaracyjnej nie wysyłamy do US. Wysyłka następuje tylko z poziomu Księgowość –>Eksport do JPK, gdzie pliki części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej są połączone).

Następnie przechodzimy do Księgowość –> Eksport do JPK. „W Strukturze plików” podświetlamy Ewidencja VAT z deklaracją miesięczną, w prawym dolnym rogu klikamy „Dodaj” uzupełniamy dane – zatwierdzamy.

Adres e-mail jest obowiązkowy, opis oraz numer telefonu opcjonalny.

Po zatwierdzeniu pliku JPK wraz z częścią deklaracyjną, w prawym dolnym rogu dostępne są „Operacje”, które pozwalają dokonać wstępnej kontroli poprawności pliku JPK oraz wysyłki.

Rozliczenie kwartalne:

Za dwa pierwsze miesiące kwartału generujemy części ewidencyjne (Księgowość –> Eksport do JPK –>Ewidencja VAT z deklaracją kwartalną, dodajemy pliki za każdy miesiąc osobno)

Za trzeci miesiąc kwartału dodajemy najpierw część deklaracyjną: Księgowość –>Deklaracje.

Po lewej stronie w „Kategoriach deklaracji” w sekcji „Część deklaracyjna JPK” podświetlamy „Deklaracja kwartalna”, w prawym dolnym rogu klikamy „Dodaj” wskazujemy odpowiednią datę deklaracji zatwierdzamy, otworzy się podgląd deklaracji – po weryfikacji danych – zatwierdzamy.
(Części deklaracyjnej nie wysyłamy. Wysyłka następuje tylko z poziomu Księgowość –> Eksport do JPK, gdzie pliki części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej są połączone).

Następnie przechodzimy Księgowość –> Eksport do JPK. „W Strukturze plików” podświetlamy Ewidencja VAT z deklaracją kwartalną, w prawym dolnym rogu klikamy „Dodaj” uzupełniamy dane -zatwierdzamy.

Po zatwierdzeniu pliku JPK wraz z częścią deklaracyjną, w prawym dolnym rogu dostępne są „Operacje”, które pozwalają dokonać wstępnej kontroli poprawności pliku JPK oraz wysyłki.