Pliki konfiguracyjne 3.0

bl.settings.json (3.0)

W tej wersji do pliku konfiguracyjnego doszły 3 nowe pola:

  • UploadStockSynchronizationStarted
    Określa czy automatyczna synchronizacja stanów magazynowych jest włączona.
  • UploadStockSynchronizationInterval
    Określa odstęp czasowy (w sekundach) pomiędzy kolejnymi automatycznymi synchronizacjami stanów magazynowych (jeśli takie automatyczne synchronizacje zostały włączone).
  • UploadStockAfterOrderDownload
    Określa, czy podczas importowania zamówienia mają być wysyłane do BaseLinker uaktualnione stany magazynowe artykułów znajdujących się na zamówieniu.

Przykładowy fragment pliku:

“UploadStockSynchronizationStarted”: false,
“UploadStockSynchronizationInterval”: 186,
“UploadStockAfterOrderDownload”: true,