Faktura – niezgodność kwot, różnice groszowe

Jeśli w podsumowaniu wartości w dokumencie handlowym, np. na fakturze sprzedaży, zauważamy różnicę groszową, zależy to od wybranego sposobu wyliczania dokumentu – od netto lub od brutto. Sposób ten można zmienić w części nagłówkowej dokumentu, po wprowadzeniu odbiorcy, a przed dodaniem pozycji na dokument.

Jeśli zauważymy różnice groszowe na fakturze zaliczkowej wystawionej na podstawie zamówienia od odbiorcy, oznacza to, że zamówienie zostało wystawione sposobem od netto, co kłóci się ze sposobem wyliczania faktur zaliczkowych, które zawsze są wyliczane od brutto.

Więcej na temat różnicy między wskazanymi sposobami liczenia znajdziemy w artykule Różnica jest między sposobem liczenia cen od netto a od brutto.