Dodane wydarzenia w ST – niewidoczne na liście dokumentów księgowych

Aby wydarzenia w środku trwałym były widoczne na dokumentach księgowych, nie wystarczy dodać ich bezpośrednio w środku trwałym.

Na przykład, po dodaniu umorzenia miesięcznego należy utworzyć dokument wydarzeń środków trwałych w zakładce Środki trwałe -> Dokumenty wydarzeń ST.

Dopiero utworzenie takiego dokumentu powoduje pojawienie się go na liście dokumentów księgowych ze statusem „niezarejestrowany”.