RZiS lub Bilans w kolumnie poprzedni rok jest pusty (zerowe wartości)

Rachunek Zysków i Strat

Zazwyczaj w takim przypadku przy generowaniu RZiS  pojawia się komunikat:

„Informacja

Nie znaleziono zaksięgowanego Rachunku Zysków i Strat za poprzedni rok.

Salda za okres poprzedzający nie zostaną wczytane.”

Należy sprawdzić poprawność wygenerowanego RZiS za okres poprzedni, przechodząc Księgowość ->Sprawozdania Finansowe >Rachunki Zysków i Strat

Czy RZiS jest wygenerowany dokładnie w takiej samej wersji jak bieżący oraz z datami pełnego zakresu roku obrotowego?

Czy dokładnie taka sama wersja wybrana jest w parametrach roku obrotowego (Administracja->Parametry->Parametry roku obrotowego->Wersja Rachunków Zysków i Strat)?

Czy został wygenerowany z zaksięgowanych dokumentów oraz zapamiętane zestawienie (można sprawdzić czy w kolumnie „tylko zaksięgowane” jest zaznaczony checbox)?

Czy w kolumnie „wynik za okres zestawienia” jest wpisana wartość?

Bilans:

Aby salda za poprzedni okres zostały wczytane, muszą być spełnione następujące warunki

– Bilans wygenerowany w okresie poprzednim w takiej samej wersji jak bieżące zestawienia, koniecznie z parametrami: „z dokumentów zaksięgowanych” oraz „zapamiętane zestawienie” (zaznaczony chcecbox „tylko zaksięgowane”)

-zgodność generowanych wersji Bilansu z wersją wybraną w parametrach roku obrotowego Administracja ->Parametry ->Parametry roku obrotowego ->Wersja Bilansu

-zatwierdzony bilans otwarcia z wartościami na poszczególnych kontach w roku bieżącym. Sprawdzić to można z poziomu Księgowość ->Bilans otwarcia (na granatowym pasu powinna być informacja – Zatwierdzony)

Poniżej link do limu instruktażowego jak poprawnie wygenerować RZiS oraz Bilans: