Składki ZUS właściciela

Jeżeli chcemy uzupełnić w module kadrowym składki ZUS dla właściciela, należy przejść do zakładki:
Kartoteki –> Właściciele.
Zaznaczając wybraną osobę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Operacje –> Składki ZUS.

Przed uzupełnieniem danych trzeba upewnić się czy posiadamy zaktualizowane dane stałe.
Jeżeli nie, to należy je uaktualnić pobierając najnowsze dane stałe w zakładce Słowniki –> Dane stałe.