Planowana zmiana sposobu rozliczenia podatku dochodowego od 1 lipca 2022 roku dla przedsiębiorców, którzy w 2022 roku wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych [KOMUNIKAT]

Od 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego otrzymają możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego (do 22 sierpnia 2022 r.) lub ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Jest to sytuacja wyjątkowa i niespotykana do tej pory w naszym systemie prawnym.

Osoba, która zmieni formę opodatkowania od 1 lipca br., zapłaci za I półrocze ryczałt (od przychodów), a za II półrocze podatek wg skali podatkowej (od dochodów).

Podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania po zakończeniu roku powoduje, że PIT według skali zostanie rozliczony za cały miniony rok, w tym również koszty poniesione w I półroczu 2022 roku. Dodatkowo daje to możliwość rozliczenia się wspólnie ze współmałżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem. Osoby takie zapłacą obniżony 12 proc. podatek dochodowy za dochód osiągnięty w całym roku (w ramach pierwszego progu podatkowego).

Analizując korzyści i ryzyka wynikające z dwóch scenariuszy jakie mogą podjąć osoby rozliczające się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu w systemie RAKS możliwości zmiany opodatkowania tylko w formie ex post – czyli po zakończeniu roku podatkowego.

Główne argumenty, które wpłynęły na taką decyzję:

  • Forma rozliczenia ex post daje podatnikowi więcej korzyści niż rozliczenie tylko II półrocza na zasadach ogólnych.
  • Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku niesie za sobą ryzyko związane z sytuacjami, które nie zostały sprecyzowane w przepisach wykonawczych i użytkownik będzie musiał brać na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje rozliczeniowe.
  • Architektura programów księgowych oparta jest na zasadzie jednolitej rocznej formy rozliczenia – wszystkie algorytmy wyliczeniowe są o nią oparte, zmiana algorytmów w trakcie trwającego już roku (istniejących w systemie danych) rodzi bardzo duże ryzyko techniczne.
  • Zmiana formy rozliczenia w trakcie 2022 roku jest przypadkiem incydentalnym i w kolejnych latach funkcjonalność nie będzie miała zastosowania.

Informujemy o swojej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby dać Państwu czas na ew. analizę sytuacji podatkowych swoich klientów i poinformowanie ich o możliwościach jakie będą mieli od 1 lipca br.