Instalowanie nowej wersji  XAMPP

 W kolejnym kroku instalujemy nową wersję aplikację XAMPP – komponenty, jakie będą nam potrzebne do uruchomienie aplikacji to serwer Apache oraz PHP (pozostałe odznaczamy):

Pozostawiamy domyślną ścieżkę instalacji i przechodzimy dalej:

Czekamy na zakończenie instalacji:

Po zakończeniu instalacji, zgodnie z domyślnymi ustawieniami, uruchomiony zostanie panel kontrolny XAMPP:

Otwieramy lokalizację, w której zainstalowaliśmy XAMPP i przechodzimy do katalogu htdocs:

Usuwamy domyślną zawartość htdocs (nie będzie nam potrzebna) i wypakowujemy do katalogu pliki aplikacji E-Pracownik 4.0:

  • Wracamy do lokalizacji, w której zainstalowaliśmy XAMPP, przechodzimy do katalogu php i otwieramy zawarty w nim plik php.ini za pomocą edytora tekstu.

W pliku odnajdujemy sekcję „Module Settings” i dodajemy w niej następujące wpisy:

extension=php_interbase.dll

extension=php_openssl.dll

Dodawanie wpisu extension=php_interbase.dll

Przechodzimy do panelu kontrolnego XAMPP i uruchamiamy serwer Apache: