Konfiguracja encodera PHP

Uruchamiamy przeglądarkę internetową i wywołujemy skrypt loader-wizard.php, który został umieszczony razem z plikami aplikacji E-Pracownik w katalogu htdocs.

W danym przypadku należy skorzystać z adresu:

http://localhost/loader-wizard.php

Skrypt sprawdzi jakie pliki są nam potrzebne w celu prawidłowej deszyfracji kodu PHP.

Postępujemy zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Installation Instructions:

Pobieramy archiwum z potrzebnymi plikami i wypakowujemy je do odpowiedniego katalogu:

Wymagany plik encodera PHP
Biblioteki encodera PHP

Ponownie edytujemy plik php.ini, tym razem dodając w nim wpis wskazany przez skrypt. Ważne, aby dodawana linia znalazła się przed wszystkimi innymi dyrektywami zend_extension:

Edycja pliku PHP
Edycja pliku PHP

Uruchamiamy ponownie serwer Apache, poprzez panel kontrolny XAMPP:

Uruchamianie serwera Apach
Uruchamianie serwera Apach
uruchamianie serwera Apach

Sprawdzamy poprawność konfiguracji encodera:

Przechodzimy do katalogu htdocs i usuwamy plik loader-wizard.php:

Usuwanie pliku loader-wizard.php

Na koniec z dołączonego do paczki folderu php-8.1.0-interbase-win64 kopiujemy plik php_interbase.dll do folderu C:\xampp\php\ext:

Kopiowanie pliku php_interbase.dll

Uruchamiamy ponownie serwer Apache, poprzez panel kontrolny