Samodzielna migracja Firebird 4.0

Po wypełnieniu poniższej deklaracji otrzymają Państwo w odpowiedzi dodatkowy parametr uruchamiający proces migracji.

Prosimy o uzupełnienie WSZYSTKICH danych w formularzu. Przesłanie niekompletnych danych wyklucza możliwość podjęcia działań ze strony RAKS.

Rekomendujemy przeprowadzenie migracji pod kontrolą specjalistów RAKS, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie oraz narzędzia diagnostyczne pozwalające na bezpieczną migrację danych.

Prosimy o szczególną ostrożność w przypadku:

  1. Jeżeli masz przygotowywane dodatkowe narzędzia współpracujące z programem RAKSSQL, migracja może wpłynąć na ich kompatybilność z programem.
  2. Jeżeli masz wiedzę lub podejrzenie, że baza danych była w przeszłości lub może być uszkodzona, istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, iż migracja na Firebird 4.0 może zakończyć się niepowodzeniem.

W sytuacji, kiedy podczas migracji wystąpią błędy istnieją dwa rozwiązania:

  • “cofnięcie” bazy do wersji Firebird 2.5 (rozwiązanie tymczasowe, gdyż w niedalekiej przyszłości RAKS będzie działał tylko z silnikiem baz danych Firebird 4.0),
  • założenie nowej bazy (przeniesienie kartotek, etc) oraz pozostawienie obecnej bazy tylko do odczytu danych. Istnieje również możliwość podjęcia próby naprawienia uszkodzonej bazy danych – usługa odpłatna.

Informujemy, że w przypadku migracji wykonywanej samodzielnie, RAKS Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki związane z nieprawidłowym działaniem programu wywołanym procesem migracji.
    Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie w procesie migracji z pomocy specjalistów RAKS, zapraszamy do wypełnienia ankiety: