Dane udziałowca i udziały w źródłach

Aby zdefiniować źródła przychodu, udziałowców i powiązania między nimi, rozwiń w module Finanse i Księgowość zakładkę Kartoteki -> Źródła przychodów, udziałowcy, udziały.

W tym miejscu zdefiniujesz rok kalendarzowy, źródła prowadzone jako firmy w programie, jak również te nieprowadzone, udziałowców dla tych źródeł oraz powiążesz je wzajemnie.